Projekt

Fundacja

Fundacja Arte et Marte funkcjonuje od czerwca 2019 roku. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy oraz kultury Polski na świecie za pomocą nowych mediów oraz nowoczesnych form audiowizualnych. Fundacja przez swoje działania stara się rozpowszechniać historię, tradycje i kulturę polską na arenie międzynarodowej. Do tego celu fundacja wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości (virtual reality/vr/cinematic vr) traktując ją jako jedną z dziedzin kultury i sztuki. Wspomaga rozwój techniki, wynalazczości, i innowacyjności oraz rozpowszechnia i wdraża nowe rozwiązania techniczne.

Darmowe pokazy

  • Darmowe pokazy wyświetlane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-19.00.
  • Zapisy grup i wycieczek szkolnych powyżej 10 osób prosimy kierować na maila:  grupy@arteetmarte.org
  • Przy wejściach indywidualnych zapisy nie są wymagane.